Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mäns våld mot kvinnor ökar. Många söker skyddat boende, men långt ifrån alla får plats. Catarina Gustafsson på Kvinnohuset i Jönköping märker en negativ utveckling.

Anmälningarna till Sveriges kvinnojourer blir fler för varje år som går. Under 2010 utsattes 27200 kvinnor för misshandel av en närstående person. Ensamstående mammor är en särskilt utsatt grupp. De uppger tre gånger så ofta än andra kvinnor att de blir misshandlade. Catarina Gustafsson arbetar på Kvinnohuset i Jönköping och enligt henne har intresset för skyddat boende ökat markant.

– Under 2011 var söktrycket extremt högt. Vi har aldrig nekat så många sökande platser som vi gjorde i år. Det har varit tufft. Meningen är att skyddat boende ska vara en akutlösning, men många kvinnor och barn tvingas bo kvar mycket längre, för att det är svårt att få tag på vanliga lägenheter. För att vi på ett bättre sätt ska kunna hjälpa dem som kommer hit behövs fler hyresrätter.

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) menar att skillnaderna mellan kommunerna är för stora. Förbundet efterlyser tydligare regler och en större samverkan mellan polis, socialtjänst och vård.

– På många håll i landet behövs ett bättre samarbete mellan de olika instanserna. Varje kommun skulle även ha en person som ansvarar för kvinnofridsfrågan, så långt har vi tyvärr inte kommit än, förklarar Catarina Gustafsson. Hon fortsätter sitt arbete mot kvinnomisshandel och för Kvinnohuset i Jönköping verkar framtiden ändå ljus ut.
–Vi har letat nytt hus i tre års tid och hittat en byggnad, allt är nästan klart. Det nya huset kan ta emot fler personer och är mer barnvänligt. Det är jätteviktigt, barnens tillvaro vänds också upp och ner i en misshandelsrelation. Då måste platsen vara anpassad även för dem, avslutar Catarina Gustafsson.

Den som befinner sig i en farlig relation har rätt till:

  • Skyddat boende
  • Samtalsterapi för sina barn
  • Ekonomiskt stöd under en period
  • Ekonomiskt stöd för möbler när man flyttar ut från skyddat boende

       Statistik

  • Våld mot ensamstående mammor ökade med 44 procent mellan 2000–2005.
  • Misshandeln mot kvinnor ökade med 31 procent mellan 2000–2005.
  • Under 2010 misstänktes 6400 personer för misshandel.
  • 20 procent av anmälningarna ledde till att en misstänkt kunde knytas till brott.
  • Det finns cirka 140 lokala renodlade kvinnojourer i landet, 60 av dem är medlemmar i SKR.

Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)