Så lever en genomsnittlig V-väljare

Här är statstiken bakom grafen: 

Ålder: Gruppen män i åldern 55-64 år är den största gruppen som röstar på Vänsterpartiet (11,4%). Bland kvinnor är gruppen störst bland 25-34 åringarna med en marginell skillnad till näst största gruppen på 55-64 år.

Bor: I Göteborg (10,8%) eller Stockholm (13,8%) eller i mellersta och övre Norrland (10,7%). Bland männen är det flest i östra Mellansverige (Uppsala, Örebro, Västmanland). Bland kvinnor är väljarkåren som störst i Stockholms län.

Inrikes-/utrikesfödd: Gruppen utrikesfödda är större än inrikesfödda för manliga V-väljare (12,0 jmf med 7,8). Skillnaden i gruppen kvinnor är marginell.

Civilstånd: V-väljarna är inte gifta.

Barn: Männen har inte barn medan gruppen kvinnor som har barn marginellt är större.

Inkomst: V-väljarna tjänar inte mest men inte heller minst. De flesta tjänar en lägre medelinkomst (11,3%) eller lägsta ner till ingen inkomst allt. Bland kvinnor finns också en hel del väljare i gruppen övre medelinkomst (9,5%).

Utbildning: de manliga V-väljarna har eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer (10% i båda grupperna).  Bland kvinnor är gruppen med längre än 3 års utbildning den största (11,6%).

Bor:  V-väljarna bor till största delen i en hyresrätt.

Jobb: De allra flesta väljarna har jobb. När det kommer till vad de gör är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Gruppen facklärda arbetare är stora i båda grupperna men bland kvinnor finns det också många väljare i gruppen högre tjänstemän, faktiskt den allra största gruppen (14,4%). Majoriteten i båda grupperna arbetar inom offentlig sektor. 

Fler genomsnittliga väljare: 

Så lever en genomsnittlig SD-väljare

Så lever en genomsnittlig MP-väljare

Infografik: Scott Ritcher