Så lever en genomsnittlig MP-väljare

Nästa vecka är det val i Sverige och amelia.se har grävt sig ner i partisympatiundersökningen från maj 2014. 

Om du undrar vem som röstar på Miljöpartiet - här är den typiska MP-väljaren. 

Här finns fakta i text: 

Ålder: Den största gruppen som skulle välja Miljöpartiet om det var val i maj 2014 är kvinnor i åldern 18-24 år. Även gruppen 25-34 år är stor bland kvinnor. (Män 13,3% och kvinnor 24%.) 

Bor: Väljarna bor i Stormalmö eller i Storstockholm. De flesta män som röstar på mp bor faktiskt i Norra Mellansverige. Dalarna, Värmland och Gävleborg.

Inrikes- /utrikesfödda: Skillnaden är marginell bland manliga väljare, medan det bland kvinnliga väljare är något fler som är inrikesfödda (11,1% jmf 9,0%).

Gift: Männen som röstar på MP är till största delen ogifta. Det samma gäller för kvinnor.

Barn: En manlig MP-väljare har inte barn medan kvinnorna oftare har det. 

Inkomst: Bland männen återfinns endast den stora delen väljare bland låginkomsttagarna, medan det för kvinnorna ser lite annorlunda ut. Kvinnliga MP-väljare finns i gruppen låginkomsttagare och mellan höginkomsttagare.

Utbildning: Till största delen är de som röstar på MP högutbildade. De har eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre (14,9%).

Boendeform: Bor i lika stora delar hyresrätt, villa eller bostadsrätt med en marginell lutning åt fler som bor i lägenheter än i villa (7,6% jmf med 9,2% och 9,8%).

Jobb: De flesta som röstar på MP är sysselsatta (9,7% jmf med 6,5%).

Yrken: Historiskt har väljarkåren varit väldigt stor bland studenter, men i de senaste årens undersökning har mätgruppen varit för liten för att kunna redovisa ett statistiskt säkerställt resultat. Andra starka yrkeskårer är tjänstemängruppen som största grupp jmf med gruppen arbetare och egenföretagare, vilka är betydligt lägre.

Sektor: De flesta jobbar inom kommun och landsting.

All statistik är hämtat från SCB partisympatiundersökningen maj 2014 de flesta procentsatser har en mindre felmarginal.  

Vi har tidigare gjort i serien:

Så lever en genomsnittlig SD-väljare

Så lever en genomsnittlig V-väljare

Infografik: Scott Ritcher