Foto: gradyreese

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar – men alldeles för långsamt

Om man tar hänsyn till lönepåverkande faktorer så som yrke, utbildning och ålder så återstår fortfarande en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent mellan män och kvinnor. Det är 4,5 procent för mycket.

I slutet av juni presenterade Medlingsinstitutet Sveriges officiella lönestatistik i rapporten ’Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 - vad säger den officiella lönestatistiken?’.

Medlingsinstitutet är en myndighet som bland annat verkar för en fungerande lönebildning.

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12 procent, vilket är en minskning av skillnaden med 0,5 procent jämfört med förra året.

Foto: Lise Gagne

”Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader,” säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet. ”Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter.”

Störst löneskillnad är det inom landstingen där det skiljer 21,1 procent, medan skillnaden inom kommunerna bara är 3,4 procent.

Använder man däremot en så kallad standard-vägning tar man hänsyn till bland annat ålder, yrke och utbildning.

Med den här metoden får man fram en total löneskillnad på 4,5 procent – en skillnad som är oförklarlig. Och det där där skon klämmer.

LÄS OCKSÅ: Bråttom att motverka farlig klimatförändring

I rapporten från Medlingsinstitutet finns också en fördjupning som studerar sambandet mellan arbetad tid och löneskillnad. Enligt Ekberg så finns en samvariation som tyder på att närvaron på jobbet med tiden påverkar löneutvecklingen och att det sedan bidrar till löneskillnaden - men han poängterar även att sambanden är komplexa.

"Att jämföra sammanlagd arbetad tid och löneskillnadens utveckling med hjälp av lönestruktur-statistiken är ett nytt angreppssätt," säger Ekberg.

Även andra organisationer trycker på sambandet:

Enligt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, så är kvinnor föräldralediga ungefär 11 månader längre än män, tar ut cirka tre fjärdedelar av föräldrapenningsdagarna och jobbar deltid i högre utsträckning än män.

Foto: This content is subject to copyright.

Saco jobbar för att kvinnors närvaro i arbetslivet måste öka, och det genom att föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män - något som är centralt för jämställda villkor på arbetsmarknaden.

Även om en stor del av den nuvarande löneskillnaden mellan män och kvinnor går att förklara genom olika faktorer – och kräver förändring  – så återstår en del som inte går att förklara.

Så länge det är så, oavsett om det gäller en skillnad på 12 procent eller 1 procent, så är vi inte där vi ska vara.

LÄS OCKSÅ: Så är det att leva med kvinnosjukdomen lipödem

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Gör som över 200 000 kvinnor – läs amelia! Se erbjudande!