Rekordvärmen denna sommar fortsätter men för djuren är värmen en dödsfälla. Här är tipsen hur du räddar dem!

Just nu är det tropisk värme i större delen av landet och även om dem flesta njuter av en rekordsommar blir djuren lidande i hettan. Fåglar, ekorrar, insekter och igelkottar törstar och svälter ihjäl då deras naturliga föda blir begränsad i värmen och när fågelungar får värmeslag kan de kasta sig ur sina bon.

Så kan du hjälpa dem

  1. Ställ ut blöt mjuk kattmat!
  2. Sätt ut ett platt fat eller en stor skål med vatten.
  3. Fyll vattenkaret med stenar så även insekter kan dricka utan att drunkna.
  4. I igelkottars vatten kan man blanda i honung för att ge dem energi.
  5. Fäll upp parasoll och andra skuggplatser där djur vågar söka sig för att svalkas.

Tillsammans tar vi hand om våra vänner!