Kan deodorant ge bröstcancer? 20 frågor och svar om bröstcancer

Vilka är symtomen för bröstcancer? Är bröstcancer ärftligt? Ökar p-piller risken att drabbas och kan amning verka förebyggande? Här är 20 myter och sanningar om risken att drabbas av bröstcancer.

C

irka 20 kvinnor insjuknar varje dag i bröstcancer, vilket gör den till den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Det är framför allt medelålders och äldre som drabbas.

Att bli bli botad från bröstcancer ökar för varje år, vilket främst beror på att det upptäcks tidigt och att behandlingsmetoderna har blivit bättre.

Hoppa aldrig över din tid för mammografi!

Att plötsligt känna en knöl i bröstet är det vanligaste symtomet till bröstcancer, men det kan även vara en knöl i armhålan, förstorat och hårt bröst, hudrodnad och gropig hud på börstet, en indragning i huden eller blod och vätska från bröstvårtan.

Så undersöker du dina bröst

Här svarar Jonas Bergh, professor i onkologi och överläkare på Radiumhemmet på 20 vanliga frågor om bröstcancer.

1. Maten jag äter påverkar risken att drabbas av bröstcancer

SANT. Bröstcancer och mat är kontroversiellt. Förut ansåg man att fett ökade riskerna. Stora studier som gjorts nyligen har svårt att bevisa detta. Men, man kan i princip säga att kost som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar också är bra ur bröstcancersynpunkt.

2. Träning minskar risken

NJA. Undersökningar visar att det är bra med fysisk aktivitet för att förebygga bröstcancer och för att förbättra prognosen. Men om det är fysisk aktivitet eller viktnedgång som är viktigt vet man inte. Generellt rekommenderas ändå ett hälsosamt levnadssätt och då ingår träning.

3. Stress kan orsaka bröstcancer

FALSKT. Det finns inga pålitliga och säkerställda undersökningar om sambandet mellan psykisk stress och bröstcancer.

4. Min ålder när jag föder barn har betydelse

SANT. Om man föder många barn tidigt, allra helst innan 30 år, så minskar risken för att utveckla bröstcancer.

5. Stora mängder alkohol ökar risken för bröstcancer

SANT. Det är säkerställt att det finns ett samband mellan alkoholintag och risken att utveckla bröstcancer. Dock anses små mängder alkohol, bland annat rödvin, vara bra mot hjärt-kärlsjukdomar och därför även mot bröstcancer.

6. Kaffe kan skydda

SANT. Enligt en svensk studie från 2011 kan fem koppar kaffe om dagen så mycket som halvera risken att drabbas av vissa agressiva former av bröstcancer. Studiens resultat var så oväntat att man lät ett tyskt team göra om den och även de hittade ett samband, om än inte lika starkt.

7. P-piller ökar risken

NJA. Äldre typer av p-piller ökade något risken att få bröstcancer. Hur det är med dagens mycket mer lågdoserade p-piller är dock oklart.

8. Du kan få bröstcancer av klimakteriebehandling

SANT. Det är säkerställt att så kallad HRT-behandling, hormonell behandling mot klimakteriebesvär, tydligt ökar risken för att utveckla bröstcancer och för återfall hos redan drabbade.

9. Vikten påverkar

SANT. Övervikt ökar risken att få bröstcancer hos kvinnor som kommit i klimakteriet. Däremot finns det inga säkerställda data om att yngre kvinnor som fortfarande menstruerar löper en högre risk att drabbas av bröstcancer om de är överviktiga.

10. Risken varierar beroende på etnicitet

SANT. Kvinnor i norra och västra Europa och i Nordamerika har en hög risk att insjukna i bröstcancer, jämfört med kvinnor som bor på östra sidan av jordklotet. Däremot ser man att när dessa kvinnor, med initialt låg risk, anammar ett västerländskt levnadssätt får de en risk som liknar den västerländska kvinnans risk.

11. Deodorant kan ge bröstcancer

FALSKT. Detta påstående florerade i tidningar för ett antal år sedan, men det finns inga vetenskapliga undersökningar som bevisat att det stämmer.

LÄS MER: Bäst i test: Aluminiumfria deodoranter som faktiskt funkar

12. Stora bröst ger större risk för att drabbas

SANT. Ja, kvinnor med stora bröst löper en något större risk.

13. Bara kvinnor kan få sjukdomen

FALSKT. Även män kan utveckla bröstcancer. I dagsläget drabbas drygt 7?000 kvinnor och mellan 30 och 40 män varje år.

14. En yttre skada på bröstet kan ge cancer

FALSKT. Detta är en myt som ständigt återkommer men som det inte finns någon faktagrund för.

15. Bara du med cancer i släkten drabbas

FALSKT. Bröstcancer i släkten, särskilt nära släkt, ökar risken för att själv drabbas. Den vanligaste typen av bröstcancer uppvisar dock ingen ärftlig koppling så man kan visst utveckla sjukdomen ändå.

16. Mammografi upptäcker all bröstcancer

FALSKT. En mammografi kan ofta upptäcka förändringar i bröstet. Men beroende på bröstens utseende och typen av cancer är det ibland svårare att se den under en mammografi. Ultraljud eller magnetkameraundersökning kan då vara av värde.

17. IVF-behandling kan orsaka bröstcancer

NJA. Det har funnits farhågor om att preparatval och antal behandlingar sammanvägt med den enskilda kvinnans bakgrund, skulle kunna ge en ökad risk. Men det finns inga alldeles säkerställda undersökningar som bevisar det. Man bör trots det vara medveten om den eventuella risken.

18. Bröstcancer känns alltid som en knöl

FALSKT. Vissa typer kan vara så diffust växande att det inte går att känna någon knöl. Vidare kan vissa typer av bröstcancer bli som en infektion, hela bröstet blir rött och svullet utan att det går att känna någon distinkt knöl. Den vanligaste orsaken till att bröstet är rött och svullet är dock att man har en infektion i bröstet i relation till amning.

19. Amning kan motverka

SANT. Kvinnor som föder många barn tidigt och ammar dem har en minskad risk att utveckla bröstcancer.

20. Om knölen gör ont är det inte cancer

FALSKT. Vissa tumörer kan vara ­ömmande. Men den vanligaste typen av ömmande förändringar är inte ­farliga.

AV: FANNY WIKANDER

Källa: Jonas Bergh, professor i onkologi och överläkare på Radiumhemmet.

LÄS OCKSÅ: Jag är en av dem – jag har obotlig bröstcancer – här är min historia