I annonssamarbete med ALPHA CE

I oktober förra året pekade Lulu Carter ut Martin Timell som TV4s svar på Harvey Weinstein. Det blev startskottet för Metoo-rörelsen. I amelias podd, Jobbliv berättar Lulu om händelsen.

S

exuella trakasserier är inte ett ovanligt problem på arbetsplatsen. Hela ”Me too-rörelsen” har lyft fram arbetsmiljöproblematiken i strålkastarljuset, vilket har varit väldigt bra. Många män har insett vilka absurda situationer som kvinnor kan bli utsatta för. Initiativet har också gett många kvinnor styrkan att våga prata om något som annars kan vara svårt.

I

oktober förra året pekade Lulu Carter ut sin forna kollega Martin Timell i ett intstagraminlägg som TV4s svar på Harvey Weinstein. Det blev startskottet för Metoo-rörelsen som skakade om Sverige och som gjorde oss alla smärtsamt medvetna om att i princip varenda kvinna blivit utsatt för sexuella trakasserier. I det här avsnittet hör du Lulus starka berättelse och i slutet att avsnittet ger Amelias jobbcoach Maria Mattsson Mähl tips på hur du kan gå till väga om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet.

Programledare: Camilla Wagner
Producent: Clara Wallin

 

De flesta situationer som rör sexuella trakasserier uppkommer i samband med alkoholintag

A

rbetsgivare ska ha rutiner och handlingsplaner för hur man ska hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Den senaste tidens upprop har aktualiserat arbetsmiljöarbetet och flera branscher har gjort aktivitetsplaner för att arbeta förebyggande och skapa bättre förutsättningar för framtiden.

Maria Mattsson Mähls råd

Maria Mattsson Mähl är amelias jobbcoach.

Undvik alkohol på jobbet

De allra flesta situationer som rör sexuella trakasserier uppkommer i samband med alkoholintag på personalfester eller en after work. Det kan vara bra att ha i åtanke. Vill man inte förbjuda alkoholintag på arbetsplatsen så kanske det ändå bör begränsas. Det finns många arbetsplatser som har fått sin arbetsmiljö förstörd på grund av att personalfesten spårat ur.

Säg ifrån direkt

Får du en kommentar, en närgången kram eller någon annan invit som du upplever gick över gränsen är det klokt att markera direkt och säga ifrån. Det är inte alltid så lätt för ofta kan man bli överrumplad, men kanske kan du komma tillbaka dagen efter och beskriva att du upplevde situationen som obekväm. Det är inte alltid som ”förövaren” förstått sitt misstag eller sitt övertramp. Det är inte ovanligt att den som utsätter en person för sexuella trakasserier tror att det finns en besvarad attraktion.

Berätta för chefen

Det är viktigt att du informerar din chef eller personalavdelningen om vad som inträffat gärna så snart du känner obehag. Det är inte att skvallra, tvärtom. Din arbetsmiljö är viktigt och de har en skyldighet att se till att den psykosociala arbetsmiljön är bra. Däremot är det svårt för dem att göra något om de inte känner till problematiken. Så berätta direkt. Dessutom kanske de vet mer än du gör. Personen som kränkt dig kanske har ett återkommande beteende som även drabbat andra.

Ta kontroll över din framtid. Anmäl dig till AlphaCE Workprogram.