I annonssamarbete med COMVIQ

De flesta barn får sin första mobil redan vid 8 års ålder och för många familjer är mobilen både en trygghet och nödvändigt för att vardagen ska fungera. Men hur får man barn att använda mobilen lagom mycket och vad vet du egentligen om ditt barns mobilanvändande?

R

unt 30 % av alla barn som börjar skolan i Sverige har idag en egen mobil. Därefter stiger procentantalet kraftigt år för år, vid nio års ålder har de flesta barn en egen mobil och vid elva års ålder har i princip alla barn en egen mobil.

Att telefonanvändandet har förändrats sedan vi växte upp och att en egen mobil idag är en normalitet, får vi nog som föräldrar helt enkelt acceptera. Att förbjuda eller fördröja den egna mobilen tjänar man lite på då mobilanvändandet idag både är en förutsättning och ett verktyg i vårt samhälle. Men är det rimligt att ett barn har obegränsat med surf eller spel, att de har tillgång till och är aktiva i sociala communities, och måste de ha den senaste modellen varje år?

Det är inte helt ovanligt idag att GB-valuta blir en del av veckopengen eller används som påtryckningsmedel. Vad som är rätt och fel i er familj bestämmer ni själva, men genom att välja ett alternativ där mobillösningen medger flexibilitet kan användandet lättare administreras utifrån de regler som satts upp.

Barns mobilanvändande – frågorna du ska ställa

Som förälder bör man absolut fundera på varför barnet ska ha, eller har, en mobil och se till att anpassa såväl mobilen och abonnemanget/kontantkortet som användandet efter det. Att sätta upp en regel om till exempel flightmode i samband med spel för att undvika extra kostnader kan vara något att överväga liksom en tydlig regel om hur lång skärmtid som är rimligt i er familj.

Det är inte fel att ta hjälp av andra vuxna om man känner sig osäker. Även om familjens regler självklart är era egna så kan det vara bra att förekomma barnens argument genom att prata med kompisarnas föräldrar.

Vad barn tittar på och gör med sin mobil skiljer sig även från vad vi vuxna gör – de är långt mer progressiva och utvecklade i sitt mobilanvändande. Vet du hur ditt barn och ditt barns vänner använder sin mobil? Är det en leksak eller ett spelverktyg? Ett sätt att kommunicera med vänner och familj? En länk till omvärlden? Är de aktiva i sociala communities? Ställer du frågor om ditt barns mobilanvändande blir det lättare för dig att skapa förståelse för ditt barns drivkrafter och du kan lättare se till att familjens – och skolans – regler följs.

Foto: Photo by Christian Wiediger on Unsplash

För sociala communities som exempelvis Snapchat, Facebook och Instagram så måste föräldrarna godkänna barns konton. Enligt direktiv från EU så råder en åldersgräns på 13 år för att skapa konton själv.

Verktygen du behöver

Rätt mobillösning underlättar både barnens mobilanvändande och minskar risken för bråk och tandagnissel. Först väljer du mellan abonnemang eller kontantkort. Ett abonnemang är enkelt och rullar på automatiskt och du kan ofta få en billig mobil i samband med att du tecknar abonnemanget.Är du administratör för ditt barns abonnemang kan du anpassa barnets surf- och samtalsförbrukning, och vid behov justera abonnemanget, till syftet såväl som målet.

Med ett kontantkort reglerar du kostnaderna enkelt. Som förälder kan du tanka hur lite eller mycket du vill och även här kan du reglera mängden surf, samtalstid och sms. Du kan även spärra köp, telefonnummer och andra betaltjänster och på så sätt skydda dig mot extra kostnader och ditt barn från att bli kontaktad av okända och säljare.

Att välja rätt telefon med rätt egenskaper utifrån barnets överenskomna behov kan spela större roll än du tror – inte minst för familjefriden. Genom att inkludera ditt barn i valet blir det lättare att motivera varför hen inte ska ha den senaste modellen och/eller en ny telefon vid nästa skolstart. Det finns även en mängd andra kringtjänster, som till exempel gps-övervakning vilket man kan använda sig av.

Comviq produkter 2000

Comviq erbjuder enkla, schyssta och förmånliga mobillösningar. Bland annat så finns abonnemang för barn (95 kr, 5 GB) där också du som förälder kan följa barnets surf- och förbrukning och vid behov justera abonnemanget. Här kan du läsa mer.

Om Comviq

Med Comviq delar du nät med Tele2, Telenor och Telia och har alltid fri frakt och 14 dagars ångerrätt. Välj mellan fast mobilabonnemang (utan bindningstid eller uppsägningstid), och kontantkort. Alla under 18 år, studenter och seniorer erbjuds rabatterade abonnemangspriser.


Fotnot: Artikelns siffror har hämtats från rapporten ”Svenskarna och Internet 2017” och baserar på svar givna av föräldrar. Här hittar du rapporten.