Här hittar du information om tidningen amelia, köpställen, prenumerationsfrågor och information om oss.

amelia är inte bara den mest lästa, utan också Sveriges mest köpta tidning för kvinnor.
Ungefär 2,3 miljoner ameliatidningar säljs varje år. Mer än 1 miljon fler än vår närmsta konkurrent. 
amelia har också ynglat av sig. Vår specialtidningsutgivning består i år av 11 titlar, med en tryckupplaga på 60 000/ titel.
amelia har varit Sveriges mest älskade kvinnotidning sedan starten, och det fortsätter vi med!


Tidningen

Tidningen amelia lanserades våren 1995 och kommer ut var fjortonde dag. amelia är en livsstilstidning för kvinnor som vill förbättra sitt liv. Tonvikten på det redaktionella innehållet ligger på relationer men amelia handlar även om arbete, resor, mode, skönhet, mat och kvinnors situation i Sverige och världen. amelia vill vara ett tändstift och hjälpa människor att förverkliga sina drömmar i vardagen.

Målgrupp

amelia har som målgrupp kvinnor i åldrarna 25-40 år. Hälften av läsarna finns i storstadsområdena – Stockholm, Göteborg och Malmö.

Upplaga

amelia har en upplaga på 100 100 ex (TS 2010). Av dem är ca 60 procent prenumeranter. amelia har 358.000 läsare (Orvesto helår 2010).


amelia

105 44 Stockholm

Besök: Sveavägen 54 (obs, receptionen tar inte emot några bud)
Bud: Rådmansgatan 49, 113 60 Stockholm
Tel: 08-736 52 00
Fax: 08-24 02 13
E-post: red@amelia.se

amelia ges ut av Bonnier tidsrifterAB.

NUVARANDE amelia – Sveriges mest lästa tidning för kvinnor
NÄSTA Köpställen
SVG Grafik
SVG Ikoner