Allergivaccination

Det är jobbigt att vara allergisk. Tack och lov finns det hjälp att få i form av allergivaccination.

Vilka allergierr kan behandlas med sprutan?
Svar:
Björk och gräs är vanligast att vaccinera sig mot. Men det går också att vaccinera sig mot gråbo-, hund-, och katt, bi-, och getinggift samt husdammskvalster.

Hur går behandlingen till?
Svar:
En läkare testat vilket/vilka ämnen du är allergisk mot. Detta/dessa sprutas sedan in i överarmen. Man kan spruta 2-3 ämnen i taget. Först får du en låg dos, som successivt ökas. Du får en spruta i veckan i 7-14 veckor. Därefter får du en påfyllnadsdos var 6-8 vecka, året runt, i 3-4 år.

Hur bra fungerar vaccinet?
Svar:
90-95 procent av pollenallergiker känner sig klart förbättrade redan första säsongen.

Måste man ändå äta allergimedecin?
Svar:
Ja, men ofta i lägre dos. Och nästan alla mår bättre fast de äter mindre medecin.

Vad kostar det?
Svar:
Ämnet som sprutas in räknas som läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Läkarbesöken har vanlig taxa . Högkostnadsskydd gäller. Men, det är lång kö till behandlingen. Ett till två år i storstäderna. Och i stora delar av landet existerar inte ens behandlingen. Det finns för få allergologer.

Finns det risker?
Svar:
Ja, eftersom det ämne du är allergisk mot sprutas in kan du få en allergichock. Det händer ytterst sällan, men kommer snabbt. Därför får du sitta kvar en halvtimme efter att du fått sprutan. I Sverige får bara allergologer (inte allmänläkare) som ger sprutan eftersom de har kunskap att blixtsnabbt häva allergichocker. Andra biverkningar är nysningar och ögonirritation.

Vem kan inte ta allergensprutan?
Svar:
Den som har svår eksem eller svår astma. Den som har svår systemsjukdom, som reumatism. Och den som äter blodtrycksmedecin av typen betablockerare.

NUVARANDE Allergivaccination
NÄSTA OM jag hade varit på jobb…