Om cookies

Vi använder cookies, men endast för att möjliggöra analyser av målgruppsurval. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens/besökarens dator. Den information som finns i cookien utgörs av uppgifter om t ex
 
vilken hemsida och vilka delar av hemsidan som besökts
vissa av de inställningar som gjorts vid besöket på hemsidan
den tid som spenderades på hemsidan
 
Cookien kan inte identifiera Dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på datorn och som används vid besöket och denna uppgift anonymiseras. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på datorn. Vi lämnar ut cookies endast till den samarbetspart som enligt avtal medverkar vid analyserna av besöken på vår hemsida.
 
Våra cookies innehåller endast statistisk information om användarbeteenden, vilka insamlas för att bedöma beteenden på gruppnivå (där profiler skapas med utgångspunkt i sociodemografiska data, intresseområden och bedömning av intresse för relevanta annonser), vilka kan vara värdefulla för kommande annonsering. Det saknas helt möjlighet att identifiera individer genom sådana cookies.
 
Du har rätt att förhindra lagringen av cookies på Din dator. Se vidare information i din dators webbläsare.

NUVARANDE Om cookies
NÄSTA Köpställen