I annonssamarbete med PLAN INTERNATIONAL

Det finns krafter i världen som hotar flickors rättigheter. Krafter som förstör för utsatta flickor och hela världens utveckling. Men det finns mycket bra att göra – redan idag!

F

lickors framtid är allas framtid. Det borde därför vara en självklarhet att flickor runtom i världen ska få känna sig trygga och slippa tvingas in i barnäktenskap eller utsättas för våld såsom könsstympning. Tyvärr ser det inte ut så idag, men situationen kan förändras. Här är fyra skäl till varför det är så viktigt att satsa särskilt på tjejerna och vad du kan göra för att hjälpa.

1. Färre tonårsgraviditeter ger fler flickor chans till utbildning

Vad kan kännas värre än att inte ha rätt att bestämma över sitt eget liv – att bli gravid fast man fortfarande själv är ett barn och inte alls vill bli mamma ännu? Genom att arbeta för flickors rätt till sin egen kropp minskar antalet tonårsgraviditeter. Det ger fler flickor möjlighet att känna makt över sina egna liv, att utbilda sig och skaffa familj i den takt de själva vill. Utbildning ger kunskap och kunskap ger makt – makt som man har sett att flickor i stor grad använder för att göra det bättre för andra och sig själva. Bra, eller hur?

2. Trygga tjejer ger trygga samhällen

Fler flickor än pojkar utsätts för sexuellt våld. Visste du att de flesta övergrepp sker i hemmet och i skolan? Därför är det superviktigt att jobba för att familjer och skolor blir trygga miljöer. Flickor ska kunna röra sig fritt och slippa oro. Plan International verkar för detta, bland annat med hjälp av lokala barnrättskommittéer och elevråd. Flickor som får lära sig om sina rättigheter berättar det för varandra och på så sätt sprids kunskapen vidare – det blir som goda ringar på vattnet. Precis som våld föder våld kan man säga att trygghet sprider trygghet.

Förbättra världen genom att stötta dem som vill stärka flickors rättigheter runtom i världen. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen med särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor.

3. Färre könsstympningar idag bryter mönstret

Det är svårt att föreställa sig vilket lidande det innebär att bli och vara könsstympad. Ja, en könsstympning kan till och med vara livshotande. Tyvärr funkar det så att många könsstympade kvinnor, tillsammans med anhöriga och hela samhället, för traditionen vidare till sina egna döttrar. Men genom att arbeta för att stoppa detta våld mot miljontals flickor och kvinnor bryts mönstret och det blir färre könsstympningar imorgon. Plan International arbetar aktivt för att stoppa könsstympning. Det ingår också i FN:s globala mål för hållbarhet att utrota kvinnlig könsstympning.

Genom att bli flickafadder kan du känna dig säker på att dina pengar går direkt till att förbättra situationen för flickor i utsatta områden runt om i världen.

4. Färre barnäktenskap ger fler självständiga kvinnor

Att som elvaåring behöva gifta sig med en 60-årig man är obeskrivligt grymt. Tyvärr händer det här alltför ofta runt om i världen – tolv miljoner flickor gifts årligen bort innan de har fyllt 18. Dessutom får dessa flickor sällan utbilda sig och hejdas i sin utveckling. De utsätts för sexuellt våld och övergrepp. I många fall föder de även barn medan de själva fortfarande är barn, vilket innebär allvarliga risker både för mamman och barnet. Färre barnäktenskap ger fler flickor möjlighet att växa upp till utbildade, självständiga kvinnor. Det har alla rätt till. Ingen flicka ska tvingas sluta skolan för att gifta sig. Plan International har som ett av sina fokusområden att arbeta för att förhindra barnäktenskap.

Vad kan du göra för att hjälpa? Genom att bli flickafadder är du med och skapar en mer rättvis och jämställd värld. Detta sker genom att förebygga våld och diskriminering, påverka olika länders lagstiftning och maktstrukturer samt utbilda lärare och myndigheter för att kunna medverka till lokalt påverkansarbete. Om vi är många som hjälper till kan det förändra flickornas liv och därmed ge alla i deras samhällen en bättre tillvaro!

NUVARANDE 4 skäl att ge flickor en bättre framtid (och vad du kan göra för att hjälpa)
NÄSTA Steg för steg-guide: Så lägger du den perfekta basen